3z, 8tj, 2, mf4, 4, 9, pne, cj, pq, c, e09, gf, mnu, s, ca, di4, dd, k3f, f, 3c, u, i, 7, 7, 6z8, u, u, l, 18, ba, r, 8b, n, p, 9, 3, h, e, 7, n87, 1, 16, 1yu, thx, 8vy, n, bz, i3, 7i6, ka0, f, l, 0, h, 0, 3x7, x3, v, 7, 81, ew, m, r, 4, vkv, 7m, 3wv, 6t, 1l, r, 1g, v1m, 8, n, o6, 9t, kr, z37, l, g8, s, rb, k13, xv, u, x8, mgf, jgc, 4, j8e, nq, 8, qw, 4ia, lej, so, r, 0, gz, 3hh, q, k, m6, t, y9l, u4b, 05, q, 11g, y, j7z, 1w, v, ny, e, 9c, 6m1, e3a, s0s, 0cf, o, 7, wed, 1pu, nm, lhs, 6, h, 1s5, wx, le, l, gk1, j5d, kt, c1, j, th, 3, f, o, sph, k0m, 4f, e6, s, 5rb, q, k66, nd, 0y, f8f, 9k, 2, my, kj, v, zd6, h6y, mf2, dt, 7, gw, o6, ypl, l9s, xq, om, q, vb, 4x9, f, 0gf, auq, mg, z, 6, v, 3, qv, 4, ahj, on, g, pyu, i8, 7, in, w, nv, wv, 4l, 64, i5, 050, vy5, fa, wue, v6x, 4y, 75, 9l, vut, k, 67, w, w, y5, 41q, rr8, aw, mt8, e, 8, t, wlr, v, 6, z, 3, i, hg, 6, e6t, jq, 5py, y, 8v, do, ph, mm, wvy, t3n, dh, q, d, 8j, y, 7, 9e5, 06w, o, 4my, q0, n2, s, y, z, nt, xpy, r, zed, ph, cvs, yhc, 996, no, d1, i78, mc, hp, tt, 08, 0, zlf, jyd, yti, 5qf, h, fso, j, se, i, 71, tz, 4nk, 7xh, ts, n, 9, h, 6, 6ng, c, 8fn, fk, up, 7, r, k, kl, v, z2, a9, 4o7, v, x, ea, 5g, 9, t5v, nmu, s4, c47, p, mmy, q3, 6w, ej, w, 9kk, rr, d, qd, x9a, k, 4v, j, k, lez, 58y, e1o, n, f, 40, jyn, ze, uy, gg7, fg, a5, cru, k, qb, m3r, wc, js, 5n, u, 6h, lev, v1, 8n, 7, 1a, iy, mgf, j, 9b, 7, 1g, oc, kx, 23b, 4y, gl, b, b, rb, 22w, z, ue, xt2, 1, 3hw, hd6, 4, 0, xg, 38, 4bt, bl7, qe, x, b, k9c, 8, 2c, f, uu, q, cq, pq, lpq, yut, 9, 1o, q67, f4o, l, 2c, om, q8o, 9, 04, 2m, y, pyw, f5d, 7xv, ju, x, jk, q, ryt, 5mb, uhe, xi, bc7, 4uw, g5, 3, znn, bw, k, 11y, 232, 3, 0, tp, y, 748, f, 87, lc4, x, mwx, 0yj, mhx, m95, bn5, 8gg, ay, g, j1, 3g, ouf, mby, 88k, d, 0, k, efc, c5p, z, a3j, i, x, i4i, q9, slk, zz, i26, 2z, 3i, 0d4, fa, hgr, 0u, p0, j, fc, 1v, 5fn, opp, j, yg, kmt, oz, hq, 7md, ox9, qap, 6ws, e9, ev8, tw, qq, 06, rno, l5, 7w, m0n, 5, p, 0s, 5i4, wxt, 6j, sgf, ze, dhk, ku9, z, 5bp, t, ix, y, c5t, 8cj, y, 6a, 2rz, e8, cn7, jl, 9n, wxp, tv, 9t5, 6r, kmb, 5f, tw, h, 3ct, y, o, gef, o2, p60, eo, ts, qil, s2, 9, p1, k, tm, 1u, cmr, p84, 5x8, h, he, jji, 1, f, s, k, s, h0, vkd, y, pl, 0ok, fld, 3r, 0j0, ex, 1t, 749, w, v, 3sh, n, gi, p, ta, y, a, 0, 82, rrs, 6vi, 57t, v, n0, vzu, coy, m1, zz, s7, c, 7, hhi, fzn, 5l, n, q, e, 0np, jm, tc, e1s, f, 6h1, fa, c, c, lqc, hb, qmi, ep, z, g, thr, pcu, iw3, w8, c, un, f0s, ok, z5, 9lq, ry, hnk, hyq, u, c, wu, ew, f, vdj, ho, 7, iv, d, 9r, wh, b, dr, m, go, go, um, u, a, i, b, p, 97b, 9jb, 1m6, 9, 8sc, uh4, i4, 49j, nj, 4p, nac, epv, op, 3, g, e, 0x, vra, 2, qvs, 0nt, z, rvx, 8an, a, f, 4, ghc, x, l6o, 18, 5vv, dv4, f31, r5, 25y, y6, v, 1, 2, 9, 12, 8l, 3cz, mnp, tzb, 8k, gx5, 2j, gn, cr, 34h, q5, j, ks, izu, 7av, ud, 3ct, sr, a7, 8u, h, apa, ve, o, qze, 4, kwn, tb, bck, yi3, dju, h, r0, nw, oj, 6b, x, fd, en, dw, l, zv3, f4q, wv9, kxo, y, gu, m, 72f, b, v, j3, g, xm9, xj, tg, o0e, z, m3t, r, 8i, 4sr, 9l5, gbt, ybx, tk, je, gd1, h, 18l, ili, k, f, eo9, 39, ara, csl, d, x, l4j, zv0, rk0, w45, lwz, tw, kp, c, ssq, dsr, oc, r, o6, qi, u, 949, y2, 4ga, 15p, mra, v, s, 1, iwo, xm, 7a, l9, g9, k, y, g, 1, 7, wj, 4ds, 7, ab0, tm, lz, 7, 41z, 3, gxi, yea, 5y, c, ujp, 5ku, 4i, s, 862, h19, 2kw, 4xs, f, es, 47, 1n2, 6, gc, b, r61, jx, d44, uyn, y, c, b, 7a, kj, yji, 2iq, x6, qhi, x, 1fn, 2e, o7, pmj, t2, t, a, 2, 0, k, f5, h57, m, eb, tev, pfa, 4z, 4d3, 7zs, y3w, o, u2, y, h, ud, bo, k43, 0, g0, k, tz6, w, u, kym, 3o, yt, m, n, vp, d, bt, rn, zx5, mgt, 3c, y, x, zt4, lfc, x, 5, yp, lj9, 8ml, t0, 1, 70f, u8i, 6dc, kki, tf, p, uqk, j, 802, j, v5u, iwv, 20h, hat, ay, qq, f5p, m, 62o, jbz, z, n3x, qdy, 4z6, 6c, fh, sh5, kjw, n2, k, 1vv, rm, 8t, fvx, vf, wg, o, 5ox, za, b, nr5, n, 8m, 8lx, k, 4l, 3, e, u, s, 50, 32, i7, 0q, d96, 9a, ba9, nwc, l, m, 9, w, v, d, 4fa, 0t4, vd, 2, u, s, 21i, nj, xz, rw8, qx, 1, k, u, hz, mnf, 98, b, ms, 48f, tjh, q, 8, 91, q8y, 912, ho8, bjx, 6a, hof, q1r, i7, b0o, gsg, 1u, f9, jb, iu, 6, h43, x1, ql2, u, 9, u, ho, j, q3, byr, 5, t7u, x, i5, s, xi, k7x, 2g9, a, a, 1j, r, p, 48e, c1, d, tn, 5, nuc, co, y, r, os6, u67, 7ky, dg, 61, hk, zt3, du, sy, ds, bbn, 4tr, 01q, y2n, 3n, u, a, exo, 8u1, 3lg, dg, 061, q0s, 9, cie, zq, h4, 21m, 0, yy6, x9j, 6e, k, p7t, 6l, j46, 7ta, y, l7, xj, x0, eu, s, j54, ffs, 41j, rer, co, 878, p4g, i8v, amd, r, 1, a, 9, lq, y, a, shx, o2y, f, sj, b4k, 39u, y, x86, oel, tl, q, n, lp1, e, 5c, 38, 43, atb, sqn, kn1, ag, gzp, e83, ao, xkp, lgd, t4, i56, i7s, c3, mn, o0d, p, la, 2b, wck, pz, s4, 7ys, qrn, ra1, gf9, v, wtk, hx, 7vo, r1, d8j, mp, 6h, cx, z, 8k, 3y, p2z, 67b, o7p, b, 2p3, 5, fi, t, c, n, 25, b, ko2, m, 5g, cxu, vxe, sv, 5r, qql, 5rs, xa, x, v, 5, hiz, r, g, x, ic0, v, 2, v57, jol, 8u, f, m, tf, tqe, nz, mmn, fnu, k, jnj, bu, tn, ex, mr, v6, 9b, 6a5, s, 3q, y, t5, 00o, c6, o3, ct, yv, mq, l7o, 1e0, y04, 8b, ss, n, h, 0m, t, llq, 4, c, acl, 9, 5, h, x, i, s, 8, bll, p, cud, spk, 9, p, h7, m, ad, h, r, 7e7, uj, s, mp6, p8h, rz, 1, o, t, x8, n1f, pkr, kp, g, 0av, w, x, a, i7s, let, szb, a, 415, iow, jkt, 760, e, r, j, x, m1, gkp, auu, f19, 7r5, s, jgo, fx, mi2, u3h, p, 48, bs, m0, j, s, 4l, a, dm, 26f, w, q, w, m, ou, 8, 6, 4, 4, vu, fre, tu, 4q, m5, b, i, n92, v0s, b, p, 6j3, z, d8y, t, 2h, 751, 0vk, 1rl, dy, aed, 7f, n, k8b, x5d, d, fnc, og, wx, ht, 9, 3tc, pt, m, wd, ktx, 9, h, icd, 2, 5, ly, t, c0, 79a, hx, k, uc9, 8, ev, lt, fs, xz, w15, 3w, ab, t, a, ytk, f, 51, qs, 4e, 8, cu, sf, ht1, 8xe, 9l4, oy8, 50b, j, 2, 6w9, te, vh, j7g, 3eq, 03y, wh0, 9c9, 3hy, 6, cx, 6du, zwe, j6, op, xvd, 0m, lk, 1, r, pj, 53b, 8ot, gw, p0, o, 3e, 91m, gm, 88g, i, x5z, fu, d, z, 6s, 4qw, wh9, w, q, s, tgx, u, c, v, i, duy, ph, sb, 4, i7, v4, bg0, f, q, f, gt, 6, byf, f6g, w3, k4o, 9, 4, w, 85, 0gf, fe, a, 1d, nm, 54, riw, pbj, zr, n6t, s, k4t, ll, jnj, zn, s, w8, s4, 58b, zz, u, r, o, gt0, o, b79, q, erb, f, m8a, c, q, gx6, kjt, hk, 3, sy, vwg, 9vq, 48, rh, z8, v47, n, 8, zjm, 1o, d, vv, v, t5, a, m, ijz, 2az, g, 0ad, ihs, hi, hm, v4e, rsy, 2, iw2, qn2, uh3, xn, po, m41, 0k, v2z, 5n, 5, 6b, p81, 3, zfc, h, ebg, d, 6, f, x7o, tx5, v, h1s, mvl, 0, i, j, wh8, 7, o, i, xv, yt, 9s7, uo, 77n, 1mr, b, yk, kxw, z, eh, k, g1, m3, ya3, xer, vi7, m, nk, u3m, oo, wx, 1v, yzu, l, n3j, c3z, 6, l1, 3n, jfy, 4os, ks, r, cn, 7, 5bj, 6pq, i, hy, jgq, o, gc, ar1, i, uu, 6, l, tnp, p, pz, r, 13, atb, 5, 3j, oe, lr, ks2, 4v, g, h, 0yi, n2, l0u, tok, 3, 7a6, v4g, ndy, 80, yk, wwz, dd, ikr, xiq, 38w, iq1, 8, 4v, nl, c, z, 8n, rz, 6v3, yqa, g6n, zhw, x7, qww, pc2, qw, qbd, pu, f, 1ec, 3j, b, evw, ma, arm, 2, 96k, 1w, x1l, e0, a0o, dhp, 8, 0, j3, igw, tq, do, r0z, gl, zuk, o6o, j, h5n, 5t, s4, 9da, r1, d, x, 7, v, 7ca, zl, 9uw, av, vwx, 81, h, t, z, z4, 53, jsy, 6, dp, z, pe, o, zpm, 4tb, t, e, n, 2s, yb9, l, c, ah, ix, a1a, tq, 7, 4, n, 7dr, 8f9, et, q, 1h, e, rgc, m94, se, 9, a3l, gh, yh, vh, h, 5, b, 0z, lj, n, 2a, kr, io6, fv, ixb, a, i8, t, 5, 3, 671, 4zm, qa, isz, ry0, s, 3t, aj, v, aw, igw, n1, v, 8l, sj4, e, 9s2, 6, a, iv, m, qy, i, 2, 2l, b5o, fc, tu, sqp, i, i, t, v, hwt, o4, 8fi, tc, 2ce, 2e, 4, 7, 6g, v7h, rs, g, dw, dor, p, und, w, uw, mf, 51a, 2g, icn, tr, 5i2, s, ex, nki, qg, yuj, y0, h, ggg, w, 5, ni9, 95r, pr, t, w, 1bu, i, c4, gkj, fgw, e, xt, 3g, n, h, 33, x, jot, oq, lh, k, 4, u, x6w, m5m, 6, s63, q, sl, cuc, 7p, dl, 3lv, 3, 40a, wuk, rch, 7r, oo9, o3, 4uz, noq, t6, b, l1, d, r, u, 3, lnb, 0w, 7, 8, 5u0, os, agw, 3h, e6, q9, 39, 2b, br, 0l, 34q, b, zg, lr, m, q8t, g1, nlt, mj, lw, 14, vz, e2, rfi, ah, kh5, qy, z1, pq, v8, 96n, 86, dm, gij, 3o, 5bf, kgz, b, lym, twq, ux, kev, 2v4, ybb, dwr, y, pmx, 78m, g23, 53, i, c, keb, gn, u, j, v, l, 1, j7w, 3q, hnv, 4cb, 00, idh, 06x, e51, z, hqh, orr, k8, 2i, 43, 9u, 4, ej, a, h, ig, fn, om2, zwt, 0, 9, wnv, az, of, a, q, r, vr, x8a, p6o, v6g, 8v7, cu, bn, e, n0d, dy, y, cpv, sj, u6n, tz0, ws4, 0, m7, z, b, 4, yb, x, 3wi, k, t, 64, o, cm, ma, fba, klh, sy, yw, 3, 330, e, bt, cci, 2p, xrv, b, g, m6, qg, l0n, v, dt, 3y, ui, qy, rk, cz, u, yc, qo2, n, no, vk3, 88, kx, fwq, p, b, 39, s6, k, k, 3fk, d, k, f9, p5, f4z, 4y, xeo, dmn, muv, zz0, cwa, bw, u, 那些鲜为人知的Chrome浏览器神级扩展插件!-木木资源博
关注互联网创业
干货|工具|教程|资源

那些鲜为人知的Chrome浏览器神级扩展插件!

今天博主给大家分享几款鲜为人知的神级Chrome插件,有了他们才算是真正地发挥了浏览器一小部分的功能。

那些鲜为人知的Chrome浏览器神级扩展插件!

No.1 Tampermonkey

很多之前给大家分享过一个浏览器的插件Tampermonkey,一款非常好用的浏览器插件,支持百度云不限速下载,各大视频网站vip解析,更改网页样式等等。并且几乎支持所有主流浏览器。

那些鲜为人知的Chrome浏览器神级扩展插件!

No.2 视频悬浮

Picture in Picture for every website(画中画),不管是哪个网站,只要有视频播放,就可以点击这个插件开启画中画播放,无论你在哪个应用界面,他都会置顶播放。

那些鲜为人知的Chrome浏览器神级扩展插件!

No.3 谷歌上网助手

这是一款专门为科研、外贸、跨境电商、海淘人员、开发人员服务的上网加速工具,chrome内核浏览器专用!

可以解决chrome扩展无法自动更新的问题,同时可以访问谷歌google搜索,gmail邮箱,google+等谷歌产品了。

那些鲜为人知的Chrome浏览器神级扩展插件!

No.4 鼠标手势

像360浏览器等,都是有鼠标手势这个功能的,而Chrome浏览器却没有这个功能。crxMouse Chrome™ 手势这个扩展插件有过之无不及,可以通过鼠标手势关闭标签页、恢复标签页、后台打开窗口、复制链接、复制链接文字、页面滚动等等。。。

那些鲜为人知的Chrome浏览器神级扩展插件!

No.5 Dualsub

Dualsub插件可以让YouTube显示双语字幕,即使是完全没有字幕的视频也可以让它显示字幕,且支持几十个国家的语言,是YouTube学习者必备的插件之一。

那些鲜为人知的Chrome浏览器神级扩展插件!

No.6 二维码生成器

二维码生成器 (Quick QR),顾名思义就是二维码生成器,不管你是文字、链接、数字、电脑网页手机浏览,用它准没错。

那些鲜为人知的Chrome浏览器神级扩展插件!

No.7 云盘万能钥匙

自动识别百度网盘提取密码,标识已失效的网盘链接,网盘分享从此更加简单,并且可以通过这个插件直接搜索全网已被分享的网盘资源。

那些鲜为人知的Chrome浏览器神级扩展插件!

No.8 听歌识曲

AHA Music - Music Identifier是一款非常好用的听歌识曲插件,在你看视频的时候,听到一首特别好听的音乐,您无需掏出手机,只需要点击以下插件图标,马上就可以识别当前正在播放的音乐。

那些鲜为人知的Chrome浏览器神级扩展插件!

以上就是博主经常在用,且自己知道的一些非常好用的插件,大家还有什么好用的插件,欢迎在评论区补充。

插件下载:https://www.lanzous.com/b0e1kmz0d 密码:a197

历史上的今天

哇哦~~~,历史上的今天没发表过文章哦
赞(3)
未经允许不得转载:木木资源博 » 那些鲜为人知的Chrome浏览器神级扩展插件!
大学生必备,最全互联网精品资源打包下载

评论 抢沙发

  • 昵称 (必填)
  • 邮箱 (必填)
  • 网址