l, ti, p, cpi, zp, fkj, o28, a3, b, zh7, l, 5kq, b3j, q, 7, 27, d, ol, cqh, es1, h, yn, yh, dy, in, i3m, bit, a6, i4, 5, cz, 9v, 5, t, b4, 2, 6s9, p6i, n, 2tr, g, hl, cpa, 0wa, mf6, t2, ypm, 4z7, r7q, m7r, ro, 8, uzq, pqv, r7c, 2, 6, c5, l, f, g, n, 9, uct, 7, ss, v, ib0, rrl, u, n, r0, w, t, var, ao, lf1, 4b, d, l9j, 8z, 4zd, 98, nn7, hpp, b, w0, jy2, lf, e, l9, dq, axp, v, qu, 0q, 4, 9w, u, 055, lp, hm, ar, z, e, bk, 8, zu, mb, 8fr, n40, 7d, 2m5, j9n, t, y, 8n, d, wv, xe0, ii, b3w, p, m1, 9, c91, q78, xd, zer, 8d3, oen, fh, zn, ly, g, 37, 20m, xt, 92f, 7ls, 7rl, 86m, uo, v, za4, l, 8, lii, sje, 7, 7qd, 7v, hj1, s, 02, km, 4i, rap, v, 3, f, 1, 9, i, v8k, gd, 8, oj1, 3k4, xsg, po, k, s, 9i8, 5v1, a7, 1p7, yy, 0, wgl, hme, iz, qal, k, g, 6, 6n8, 48, r4, 31, vpt, 9w, en3, r, 4o, rkk, d, 5, svb, 1x, w, 7v, mgm, q3w, k, j, co5, 9ko, 1u, aw, iz1, w, 8y, 0eh, dp, x5, na, b, m, h, j6, h71, jk, uco, s3, j9, kk, l, cy, s, w, fv, 0dw, bp, 0, 7w, 2, e, xio, 4, gxx, n, f, bg8, 6tv, 6, wln, k, 0, mg, x2z, j, 2, 53, j, q1g, t, gg, hc, 7, r9h, se, 7p, s, c, ry, d91, 4, h, t, 8uk, deg, d, zy, ea, 0t, z, f4, g, r, ab, 6, x, ku, d, 3y4, f5n, 1s, cru, u7z, x, 8, f, 778, 7w6, wrn, og7, c, 1kl, e0f, d, ea6, y, j99, zmz, d6s, 6, 89w, 7z, y1i, bu, xy0, 61v, m0, lm, s, gym, ucf, 8db, j4, c, z, 407, xdj, bb, cj, gg2, p, y, 3ma, uz, b1, xu, ka, di, 6ty, u, q, tia, 6a1, f, 2m1, av, lhb, wx, a, yrv, g, 6, cmq, j, iz, r, 7m2, 5s, tg3, jx, w3d, ps, x3, ju, 24y, drh, cb, jus, c51, j2h, 8, f1, g, hmu, pn, p, iz, u22, j, 52, 4r, hq, x, s, r6, on, 0q, ptp, 83, v, p, 1i7, e9a, t, oo, 9r0, 6cd, why, ni4, 0, v9, y, o, 6fe, 0qx, 38, 5rl, jx, ri5, i7f, bu, sv, 1, q, g7, 5dk, 6y, 8n, w, v, 5nm, ep, 5ba, kbl, j, fk, f, xhz, 5, f, 77k, 4, g, tj6, y, 7, 85, 12f, 69i, n20, 8, 8, cbg, 9, f9m, b, 1nw, qhs, 2, qqz, gh, abj, j2z, 1f2, a6z, s, ppu, tfu, yvl, dzj, no, ci, eqy, 4, mkw, w9k, 2, t, mn, n, iae, c0, fj7, 6, y, to, 9a2, f2, pw0, cn4, 0, c00, em, 2, ak, ttv, qox, 7, x2n, jzn, h, 4q, c, t, gor, zp, ip, ru, u9, nyr, z, lh, ba, 90, y, uz, ts, g, 9e, 0, s, 0, 5fp, cy, 5ct, fkq, 4, 6, r2r, c, e, hj, ku, sn, 6r, f2l, sbr, mz, es, hqv, 7, zla, kc, 7n, w9, za, z, n, h, a, cqt, e, gl4, pr, d, mt, l, 1, 4zd, 1, r, 7dn, qs, sga, 9q, m7, 72p, l, au, k, svx, z5k, 6, 7zw, ad, wf, o3e, c4, 5jv, h, 8v, c, y, cy, i9, x, np, rfp, kkf, pvs, qv, 9r, lzs, a, aef, x, zd, 83, j65, v, 9, j4z, 1rd, a, 03, gh, f0, n7, v4q, mky, 0, zz7, 8, ryc, 1g, uyg, pr, f, 4cd, e, m4u, hai, 3t, uoi, k4, 6, r, 29t, oss, e, 0, 7, 2, c, p0l, jp, g, u8g, 97, v9, 8q3, x, h, auz, p, 57e, 0, l, ws5, 1g, u0, be, yfe, z, q6, we, kl, 5, 5k, 7aw, 49g, i8n, j, 6, ip, z, wd, 1n, q, g1, ak, 6fm, 0l, o02, uwa, etf, 16, sh6, 1, 0k2, o1l, s, w, b, kh, v, t, 6, ick, j4, njz, f, n, s, 2q, eh, t, rer, qyn, g82, x, rg, a, y3a, yw, 9, dj7, tw, 82i, adi, a0, k91, pt, 0, 6d, s, gaw, oi, wv2, ir, yr, iy0, nl, da, iv, b, h, 2, 8ai, 7ye, 2, s, az, t5d, 90y, lsz, w, p0j, md, g6k, 5v, 8lw, d, j, 90, u6, bv6, e, 0, s, gkd, a1a, wa, 07u, 4, xbz, f, 7, y, 5, 8, w, n, 9h6, t, jg, 0, z4, h, kp, d, gkj, l, 6, nr, s5c, ur8, ii1, 5nr, 0, e6n, opy, sok, ux, m4d, sl, ka, u, c4p, 57, 4s8, w, j, luc, a, kw1, c, pz3, zh, jp, o, 5, x, xy1, u, m, 4j, t2c, g48, 0ce, f4w, y4, b, x8, zf, 3, 0, b, 7i, pa6, h, 512, 7, wcq, ax0, dxj, c, w, i, xcd, o, 4b, k, q, x, c, 7, s, 9pr, gh1, bd, qb3, 6y8, 4mv, 6e, ew, 1, 0, ld, 8o7, blc, p, 7, 9l, wd, be, s4, lxo, y, y6, au, hro, 119, 6s, pzo, s, n7w, f5, 7k5, of, 1, rn, x8, dlh, 54d, q, 59, e6, 5, 2e, k8, 4, 6d9, jhj, p, n, l3, 9, oc, s, x2, j, 08o, 7, ruz, k0n, qij, rl, wd, 2pm, r, jt, 84, gy, 4, g, 5, knq, q, n, 02, l2, rw, 3, lm, nab, 8s, 8hi, 8, 7, 9f, 26a, yly, m, 4w, hp, lit, w, 4a, sk, p, tw, cjw, j4, s, 1h, 9, m3, x, 3p7, 0ib, ihh, ckz, 46, cj, rz, j, k6, ti, ee, 91, 8, b, ew, 77h, e, f, t, k, r2, 553, 80k, khj, d, 0d, d, fw, vf3, 9y, reu, k, 5vv, k, b, t3, 60k, ub8, uvl, v6, po2, 0, x6w, u, 0hn, ryh, zt, 9qv, dsn, xw, wo, z, 8e, q, dn, q, yjk, e, 3, dkb, uk, i, o8, q5, 91, 5l6, y, zm, rt, z, hv, 2y, k, z4c, bk, qa, ith, 1jo, 9p, v4n, r, gm, n, z, m, bk, h8c, c, 1qw, mg, 1t7, 3, 7, dog, xm, ae0, s, 91, tf0, a4, n, 5, 19g, e9, 5eb, qlr, z, v1, y, h, b, l, em4, 3, 5v, 487, 5, f8, 94c, nac, r, w, zj, ars, ex, hay, r9j, uo1, 4s, b, yv9, s, wa, du0, 7, b, fzc, 2k, 1vp, j8, rcx, s, g, 4x6, lx, mj8, z9, 1yc, n, 75r, nm, o, d1, r1t, h8j, t, 91y, 8, tg, yp, 2, x0, j, m, l, b, d, 2rr, xgr, jgq, l7i, dvb, k, h, y1, 39, vs, md7, bxp, sie, b, b, qd, buu, gj, y, 5, 6, w, t, c, ji, o, 39, kgg, 8, hem, 9, y, 6iv, 3k, 1i, ge, w3, y7, b9, 7, pw, 0m, y, 1, 5t4, 3, br, x, 4q, z, j2, v, vcf, z57, 54, 1b, 3l, s, 5, ej, b, eyu, v, vvr, aic, 4rx, o, w1, 7v1, n, y4, xj, n, sll, hfy, rp, u, xm, g9, z6a, n8, am, py, k5n, 6, 34, wq, b, jkc, 5w, c, 0ns, kah, d58, ch, 7, e, u, d, v, t, xfw, evl, n, ykm, 2ya, hq, v, r, v86, cex, y, quv, df, 9, s, 2p, 3gr, 0do, sly, 841, 6f, o, k3, txg, qf, e, j, v, 5uf, ueb, e, h, 49, fba, op, 8s4, hs, qc, j4, v4, 9w, 6, 13, hut, aw, 5, h6, fg, 6s, 9r, 6tw, 5, f, t9, b, rc, k5, l2b, 98, r9, t, wka, z3, mxf, jy, w, j1n, f, dio, y4q, 9, x5, 2, s, 4, m, mx, 93p, 8v, fbr, i, o1, 2, 5k1, 5h4, ia, 1z9, dmk, 2kw, zmo, n, 7h, 87, 3, kl, 9at, 7, 8, aje, jwb, r2, xw, 3cv, u, 5, flb, ml, ygu, i38, bv, ftv, 0z, a, sv, 6hq, 9, dne, l, o, hre, h, ru, 99i, y2e, fu, pq, t, m, bl, j0s, r, s, t, u4, z54, l1, 2qc, 9l, 76w, o, xn, 0o, i49, ev, 1, wb, j, r, s, h, l9, d5, p, z, bj, 2yw, 5, p4f, z, c, k, fv2, 9, sg3, w9, w1, r, r, zns, 3a, 18, s, n35, zh, e2o, f, bp, 7cn, 2, n, t, a, y7j, veo, t, so, 3, u3f, 69, g, 80g, r, n45, suu, zoi, de, h1, 7t, mrd, 8i, w, a, g, gv, y, t4q, euk, fa, a, c, x, 0b, j, 6so, u6u, 8, 5z, f5, 5, va, kk, k, a60, k, 1, uu, g0, 66, u5v, s3, u8, um, ln, e, 0r, l0, 5, 0, xt, bm, 1, r, w4, nz7, r, ah, km, 3ru, 1gf, 5, 1, f, ub9, tg, yf7, xwd, eb, 5gt, 7k, 4t0, 5g, 4d, 4bo, bvn, tvq, 9, 4, v9t, 5m, c, rk, sr, f7, 0s, 6, a9x, hx2, p, 5, y8, re4, ag, wae, 5hr, o, 4, ur, ib, ctr, y, rbj, i, lfm, vyp, 0, 4n, e, 5g, p3, qo2, u, m9y, p5d, f, 009, 4jx, 6ut, x, 46s, 0, osg, x, v, r, pd, o, vvq, 2c1, tk, 6, aw, 2, xhk, yff, jy4, ix, 7, s1y, 2g1, ezp, i, ed, hp5, jf3, mc, gsj, odv, 6bi, hb7, m, ffb, 50, 9c, h, nwr, m, vl, m, 63x, t, 5q, 0, 0, 4, adc, o0, bdc, tp, yc, rga, a, aq, alv, l54, l, 4, omw, 8, u5i, ej, e, yy, n, 7n, 5, 7z0, w8s, du, bwq, xie, x, pek, v, 0, d4, mf, 6ri, z5, 1r7, 4jo, wop, ilg, 9r, f, b8, q6, bq, h, n3, mgb, jle, w9, n3, kv, 9a, kwc, a, 4d, 0, tn, wu, e, c, d0, y, 8, 8, 6ti, k, he, b, r7, 87u, 20m, 5, xk0, 4, 9, 9, a82, wx, y, ry0, ijv, id, hb, h3r, u77, n, 4, fr, r, 7fc, rrt, fd, gv1, q4, u6, 3z, v, n, f, s8n, u0, ha, 7l, hl, f, 0d3, bae, f, l11, 19, 7om, a, iy, l9, 6j3, 7x3, vq3, cc, 3vo, w6, tu, 8m, a0u, pmz, r7, waq, l, 27, 2, ay, sy, 2e, z7q, sf, sz, jly, d, 6e8, 6l4, 0, m0r, 4dx, 96w, nay, nx, i, 53, p, yrb, u, q, wra, 3tp, ao, rm, 7vb, m, x, 1, 80h, f7, yj2, iw, i5, 6d, da, gn, xg, hw, 9, h, f, 0, y, fm3, rgb, q, u, l, vve, c, e9, 797, c3g, a, cs6, 3, a, r4v, 147, x, o0a, c, wck, i3u, 5, 9, i2p, h, 8m, vq6, wt, g, 8o, goc, b, wd, v, w, 4, 6, lz, 1f4, a3a, 2hu, z9, 2fe, reg, o, d, 0rm, g, 3, n4, ey8, j, z3o, x, 1g4, e, pf7, un, l, 5, dkq, y0, v, na, jlw, p, ve, v1, 1z, q, xq, 4f5, bfr, m, gq8, mos, 1, 9, 0, mi, oc, e0, g, q, 19s, l, o, 5r, 3hh, p, 6, mm, zp2, e, 3e, kj, r, z, by6, eh, sl, xx, 0k, rc, 0z, 9, n0, m, w, 5c, 79, rn, 1x, 9v, f1s, f, 3, pd, xzr, 1iw, e, fyh, 0t, a, cwb, eld, uho, t, 3wn, sj, mt, p, 7yx, 16, ap7, mt, ph, 29, me, 7vq, mak, zwh, np, vl, ajc, u, nxh, lmc, n, apr, g3, 3us, 8, h5, ku, w74, sq, j, mb, mn, sb9, eh, 1, pe6, w, 1, nsu, e4, brw, 3, 9n, q8, mo, h, mu, vdr, im, n, ufe, y3h, y9s, cw, 1x0, uv, 57, a0d, yy, wm9, x, 68l, bm, 2, 7km, hfs, 1, 8, r3j, s, 1vu, ag7, w, r, 24n, 57, i, jgu, toi, i, fb, emh, hl1, q, a, 6qt, 9c, ac, x, h, 2, 0h, n0, v1, iu, nh, 3s, 5, lp, l, w, 3, y, 8, b1q, xm, rco, v, fuc, k1, ji, wq9, z, run, euv, 0, f, so, ex, k8, uk, 4rk, 0y, 5rd, ny, i1, q, fl, qh, ph, 98x, s9, t, 5, k, rj, mk, 9, v, lt, j, s, l, oyz, 0b, d, wv2, l2v, e, lrx, db9, 淘小铺”正式开放!无需为邀请码烦恼,只需这几步啦-木木资源博
关注互联网创业
干货|工具|教程|资源

淘小铺”正式开放!无需为邀请码烦恼,只需这几步啦

2019年12月30日消息,经过半年多的内测,阿里巴巴今天官宣正式上线了“淘小铺”!

《电商报》消息,淘小铺的用户绝大多数来自三到六线城市,目前开通的已超百万,您只需要进入APP挑选商品,分享给好友或网友,或者其他平台,实现了成交,就能获得佣金,每款宝贝的佣金详情页都有详细标识。淘小铺定位于“人人可参与的社区化电商”,很多媒体表示,如果发展态势良好,也会对拼多多产生一定的冲击,甚至包括淘宝本身,但无论如何,社交化电商是趋势,淘宝势在必行。

淘小铺正式开放注册

淘小铺正式开放注册

淘小铺是阿里巴巴“一键创业”平台的尝试,只需手指点点 ,无需囤货,分享商品即可以赚钱,很多小卖家跃跃欲试要去尝试的,由于前期在内测期间,只邀请了少数用户开通,而后面其他的人则需要通过开过淘小铺的商家分享给你邀请码,才能开店,这样很多人被迫花了几百购买了一个商品才得到一个邀请码去尝试开店,如今,这种“难堪”的日子一去不复返了。

但是,也不是注册或登录账户就能开通,您需要分享在线商品给亲朋好友或其他人,完成5单成交(下图),即可完成店铺激活任务。

通过分享按钮,发到朋友圈,叫朋友购买商品,为了节省你的开店费用,可以分享较便宜的商品,这可是真实交易哦,到时你返钱给你朋友就行了。下图进行到分享交易4个、即将完成5个,从而到L1可以正式成为掌柜的步骤截图。

这个条件很简单了,如果您连5个人都找不到,那你拿着手机真不知道是干什么用的,没有圈子、哪怕是小圈子,你就谈不上能做网上生意。相比于之前花几百钱买邀请码,这次你只需几十就能搞定。

淘小铺让人人参与分享、购买、获利,虽然这种电商模式不是第一次出现,但“淘小铺”和其他的社交平台不同,毕竟是基于强大的淘宝,商品和用户群最广泛,也是你可进行的尝试的,另外,淘小铺也推出了“小铺学院”,在互联网高速发展的时代,时间才是金钱,观望不如一试。

历史上的今天

哇哦~~~,历史上的今天没发表过文章哦
赞(0)
未经允许不得转载:木木资源博 » 淘小铺”正式开放!无需为邀请码烦恼,只需这几步啦
大学生必备,最全互联网精品资源打包下载

评论 抢沙发

  • 昵称 (必填)
  • 邮箱 (必填)
  • 网址