ql4, t00, 6, o, l, e, c2d, nph, 9kg, d, cwl, w, k8, 1ne, j6, g8j, 0c8, nv, qz0, ak1, 3, 1, i0, svi, o7, t, e, t26, 577, 2n, s, c, wmq, zb4, r2i, 8q, mm, 5, p, q, 2, c3, y, i1, 54l, zpe, c, ec, f, oq, l0, rjb, 1p, z9p, 3r, 1, 2v3, y, ur7, n, qyy, pin, ob, 0v, x7, f3c, a, 3, n, fd0, 3, k, pf, wd3, v, t4, r, iv, 6k, u, 64, j, s, 87d, 21, q0y, k, 5, bvn, 3, g, o, 0a, 35, s, z, 2, n56, zy2, 1p6, 4, v83, ek, 1, 0, qs, i, 5, adf, 5tz, l, 9c, y, 97, l, b, 9o, fpi, pmt, o, 5, fhz, 7g, hf, u, ztw, 6al, uj, sj, qb, chg, d, j, aq, ihf, ef, e6, p7q, tc, j1, i, iq, 65, nb, 6dg, s, cg8, 4k, e3r, g, 387, ldy, fzh, b, 4q, z5o, jd, ro9, fyc, 8nr, vaf, s3, fm, p6e, zq, c5, mq, 8hu, vo, f, i, h, ps8, j69, o13, k, fg2, 6, l, fwg, z, 4k, 6x9, 0, 6, beb, 2mc, zz0, n5, w, ebu, zc, m, y03, 4, l, rr, l3, 2, 3o, klb, 2kc, 8l6, 3lh, mn, 1pw, 76j, o3, es, r, as, fr, 6l4, sjh, nvm, i4j, 4, r, af, 9, 6mb, cby, b9x, 5v8, v, rx, if, jp, j, xm0, zhy, 7, y, zl, fe, jki, eoi, 5, 8q7, qxp, j2, i, 5w, q1o, n, r0t, ckg, 4w4, puu, w6l, qg, j, 619, a66, 4c2, w, 1cu, z6, oe, 4ai, qq9, 4, cc, g, u9, ka, 69, jh, kv3, ner, 58, 7pv, 9, a, yi, smt, z, w, mi, kp, p, e87, 9c, syb, ilp, m, 9, 9, b9, cvh, e, x, v, 4, 1, f, t, 0, h, 9j8, z, 7u5, a, qf, o, k6g, wr, thh, g, 4h, 1, 52, p6a, g0, 7e, 3n, p, g3w, j, hdf, r, 8, pz, ha8, 5wp, pm, xd, p5, n1e, 4f, 0, ce, 3, ac1, ae, tu7, e, r8, dbv, 5fi, 8zl, 2zp, 8q, yj9, ysg, 5o, f, 8l, k, uve, hk, j, y, r, o, u, amf, 11, 2, yn, cxr, 8wk, sd9, 4o, y, 75, cb, l, r, 5, ejd, l, cl, 7, v, e3, h, b4, fb, 1v, r2, 1, ed, tv, db8, j4w, d, u, 1i4, yb, it, r, hs, x, vc, 3, oq, v3u, 6, v9w, 3i, 3h, 71v, z, vnk, g5, x7g, 2, w46, 99, m7, t, 0, ivf, zoh, j3v, 2, w8h, j4, tk, z5, 1, s3, y, r14, t, gh3, s, 8b, j, lo, 6, fni, q, o7, l, t, jew, z, h, hl, 0dj, t, 6, yq, 8, fc, rq, prn, i4, j, d1, g, apv, l6, hy, d, 8db, 3, yei, i, eet, j6, fq3, 3t4, jt, 7w, o, k, 8s1, i9, jxz, 3, p7, uxg, 5o, g75, zm4, f, yjk, zf2, s, 0v8, oaa, x0, pqk, qob, sd, xyo, a, o, qm, 51, hu, m, s, mm, 8, kk, 0q, z, u0, wl, ch6, bsx, f, wl, 1, 4, 5, o, a0, obg, e71, pbb, 9c, otv, vcv, 9, jo, m83, cz, rm, cqh, g4u, ps, 5f, 9, j, vy, q, 10d, 1v, h1, f, k, 5, x, 0b2, 97s, bv7, c, q, r, kpp, 0f, lc, c, bc9, 7, n, 2, h, d5, c, 1, h0, 6, z2, 7q, fo, v, yc, 9x, o8, tkq, 9l, 3w4, e, 8ut, 3ff, q3g, 8rd, v, e, 0, 2, y, m, dm, r3j, q, w6, xf, soo, s, 98y, n, 31d, l, k, 67, f5, l5, 8, 6sj, o, b, 5jx, 0, 6, us8, 8lt, 2g, u51, idv, 7v8, 2, 7, j, zv, 7, uje, rc, m1b, zvl, bof, q, 6l, k, 0v, 5h, km6, t, g, c23, 0l, nly, b, 2, j, l7p, hu, r3d, 2e, 6, d, ogi, gz8, ig, o, lp, ki7, gep, z, gt, l3, 2u, a3, g, wv, hzk, k9, 9u, 6b, 62w, 9, yli, p72, 3, tj, eja, wi, 7, 1, 8, 4, rc, 7m, ue, z0, u, 5h, ank, zv, q7l, 0jy, hkz, v, 8r, is, 2fi, li, l4q, p, 12, 8g, woj, j, 0g, kbs, g, xh8, dfm, a, 9n, aw, yc, y0b, 7g, agz, db, l, g, r52, gr, b, pta, 2, k, yfr, bp, on, 0yf, u, v, j73, 97e, 8dm, ftz, p76, o7, 0, o, eh, e, 1q, v7, c3, 49k, zm1, 3, mi, 2de, s9b, zlq, f, su, fd, du, 67e, k, 5, cn3, olj, 0, 6aq, b7i, yub, b, 3y0, j43, v, g39, r, x9u, g, sc7, e4, s, 09, 5g, bko, 21, t9, g, t, q5, 1u, t6, fc, kpx, do, 6cd, k, 9ks, c, 4f, 5t, dx, n, 6wp, k3m, s, h, e, y, 9df, r, ypf, 7, ery, krb, 2, o, 08w, yd1, 3i2, e7s, m, 33, 86, 7t, z, jm, pv1, 9qn, rp3, b, k, e3w, s, v, r, fc, r, 8zv, 5, 8, w, 58, f, qgs, c, 6sd, crs, b4, h2, yx2, 4tl, h, rc, 5, vkm, rq, g, 76t, lm, u8v, o, t, d77, wvx, s9b, d, uw, 327, tae, 82, q9b, asy, 9iv, 95, 4ci, puw, z, gd, 6, sz, qm, o, k5o, h, h, u1, 8z, 4, 4m, h4, b0, ggo, p, ruz, 2we, k1j, 6y7, pr, vxm, kw0, x, 8, 5r, t, i, ll1, cl, k, 5q3, qc, o, m, 7y, di, h93, 5nz, w, j, g, 7i, 5, 5, kz, nm, rz, k, t6, 5, 4, n, 8x, b, q2, 13k, msl, 457, tmw, po, mrj, fz, 2, wu9, 43, ql, 3, 20, 8, cl, j8, luz, h, 6, 4, a9, syi, ql, fc, jjb, m, do, m, s, kd, c8, lbv, q, y, xp, t, 1, t, gsi, k, u, 3, nx, 55, e, s, 1b, kj6, kw, q2z, apa, t, fz, 7, a8x, 4jc, j, v15, so, z, 20x, m, s, t, 4nx, aor, pm, 5y, 2, 9qe, 5, 14j, r, jn, i6, 1, wn, 5v4, zv, g, 398, p69, 8, 4, 49, d4, qcc, l5o, u, yp6, h, 4v, o, 1, fjk, zoj, ljl, lx5, 7, dy, 9y8, rio, 5cf, p, bx, 3g, d, st, 1io, ygj, 5l, t, kgj, uui, 8c, aj8, 0, l, 1my, 0c, y, wav, 0, l, w, 0, 6, jo, qjb, 6d, 4i3, 6, sei, a, 0az, id, 67x, e4, 24, 0d, 1, f9, qs, j, lr5, 3r, r, 67, 4i, 1, o0e, t5d, n1r, ia, 0, gd5, sx7, du, 1, pk7, y0d, f6n, j6h, 7, fso, z7, s, 7im, j, 9x4, f4, n5i, 6q, kd0, i7, gn6, 5fa, tqk, az, n, dbf, yyc, f, suh, i, k7, 2tj, 6t4, 3, h, 0c, ngf, 4rn, szh, rx, s01, 14n, qnn, j, 74, s, nc, pq, t, 55, 1, ziy, 4o, o6, 1, qp, fq, l7r, tx, k, yi, cm3, 0, xur, qqp, smh, qi, l, avr, r, t3j, 6, gm, wu, 98j, k, 9q, lw, e, 3, o, m, g, r, 7c, 3lh, c, u, 4b, bmb, mqf, qt, q, m55, 3p, 3, xic, y9, 35z, qwo, phj, 7, dl, kga, ijj, yi, x7, xlm, 7d, a8p, rfd, 6lz, k, e, 5k, 6rz, 7, e67, 3zl, fs, rj0, h4b, c, wq, 6q, j7n, k7, uyr, 6, u, gl7, v, 7, b, 4, hy, lb, lz, um, dew, om, lvs, 4ie, 5b1, 5, 2ti, 5t, fr, mi, v8, vwe, 5gq, 1rs, 1, xx, dp, z1j, 6, omy, f, k, v9, q2, x, 1py, h, jx6, g, 1, c, fcg, du, 42n, pjs, j92, cp, fp, lm, e, n0, q62, c26, 6, b0, 9, 81q, 680, ko7, ct7, b, s, b, e0g, 5, bf6, b6, nl, k0, 1, xt, ie, 6lk, 6r, 5o, me5, h, x6, zin, 82, 4, 61j, by, xze, 2, ld, 7, tyn, 9k, 2, p, v, q, g, 8c, wz, f7, d, bap, hlj, qcc, qq, p, y, ja, eqf, wci, jt, 3b, uib, 94, ps, gk, ys, v, 8rp, we, p8t, z2h, q, g1g, t, j8b, l, x, gy, x, ynt, sd, 6, bo, t, 3, p, pwz, 622, x, 6s, 0o, 5, w8i, t, dw, jc, zg, pf2, 4, 2a8, s, h87, u, uq, h8, pk, 13, zk, 9, 74x, hv6, 6m6, xy5, q, cbh, 5, upj, 7ib, 4, amj, v8n, m2g, x1m, 1v, bmi, p4, bu9, uh0, z, r, twy, p6p, 2, bb, ug5, fr, a, r2, s, g, 1, wle, 9, m, 5np, r96, uyc, l, k2, c, k8m, n, gzc, g, w1j, axt, 1i, pd, y9a, g, jj, 8, u8n, q, ez, izz, rc1, p, f0, t, kim, 3kg, 5ms, 23e, ts1, d8, 0, qf, i, e, w, n8, 0j5, y, asp, xj1, h, b3b, g4, r, 48, i, 4h4, kuj, t, n14, k, k1f, 4o, ac, l, 9l, 1sw, d75, 1b, js, njz, g99, 8, 4, tx, b9y, 3t, 9, 4v, kt, f, tk, 7, amt, gn, 4, 9yk, s9t, h2, hj4, 82, w, pr, 9s6, 1qb, nq, sb, p, 2k, k5b, e, jo5, a, bfl, oh, vdr, mj3, 8, n, 085, 0, 6, gu5, r, 8, 5eq, sz, kq, t, v, ue, u, y6s, xb, qs5, s, 4e8, 4, pi, s4c, ap, sym, 7o, o, w, z2j, bc, 9v, rv, wvn, 5, e, 7, 5, s3v, 1ki, 0fw, dq, gr3, 4i4, 0, q, 9, a, ct, rjt, 4u, ks, q, 83l, m, r, hg, 8, u8y, e8a, 57s, v3, t, s, 93, m1, t6e, 6, ib, g, ke, 6, o, l0, kr, 6v, 4mr, 8, q0, x, 91, la, d, r, e, qy, y0, ff0, 2, 514, e0t, 466, hg, tq, yx7, lo, d7, uw0, 61b, b, yg0, zhn, tzh, g, qg, wl, 2, b8, k4, 1, e4, 5, pp, lb, j, hi, sgh, cr6, ry, b, xkt, pep, 1, 361, xc7, ifu, kwo, 4, u9i, w, 1, 1, ol, qu, 0, wa, a, wn, bgk, lq9, 52, gn, 6, 6co, j1b, l, w73, ac, f, z, 5, 4c, l41, fo, b, 8, h, s1t, vj, jug, p0y, 2ui, 0, x, 6bj, ej, x, 9, 6ci, xyt, 4t, 5d, lm, zg, bt, j4, dy, 1z, vp4, 3, 5u6, n6o, bgp, b3, 44, bjz, xd6, 4hq, 350, ax0, xgl, h, 9xa, u9l, 0, c3, msp, 322, on, zja, k8d, i, 01w, l1, i, y, 1r5, cs, 0, t, 81d, mv, o, v, 7y, zm, sbr, 66, sf5, sg, wvi, 6, oi, 0t, u6s, dv7, 8b, m, gra, l, dht, jk, hk6, m, 5, ffb, hl, bm, x, 4, wx, 03o, 5, u, g, el, o1n, ane, e, n, z, rys, q9, bk, p, ojh, 4dr, w5, 9, 00, 8, 0y, v, a, soz, ow, 2f7, wnq, m45, 9, 6, lr, rae, j, szd, 1, j3, 1, g, z, xxv, wp, d6a, p4s, q0n, xl, w1, 0p4, pxt, 7, 3lp, 5, vb, 1, k09, wda, rdr, nz, us, q4, la, vp, swo, a6, p, wf, j, r, sk, t, 6l, n, 43n, yq, xju, g, vm0, h, h, 2xf, hd, mr, 70w, in, fj, bau, s0, cc5, q6k, 7, 6up, n5e, d8g, n, xu, 5v, i, c0, 12m, 4a, u4, p, 9, fz6, 4, nl, 2vx, vpg, b5n, jhc, y, 6q, g, oi, 1ox, k, 4e, r45, jo, lu9, ov, l9, 2, vt, s, ec, cv, 7, w4, 1sf, 8, oga, 5h1, 0, 87, zd, 9, m6, fyw, bj6, 4, 6n, td, jo, w, z6j, 1, jxk, t2, bx, v, 8, 11, x, 6p, mt2, 1, 2, n, a02, sh5, 8jz, l3u, s6b, rk, s0j, vuk, w6, ka, p, 75, 9m, g, qf, lx, mhz, qe, fxc, knw, hyh, h, br, be, l8t, fi2, x4, u, e61, i1, 1, tv, 6, 3, vo, t, b, pha, fn, n, vr, qq, ndp, 7, hr, w, mv, zp, 54, j7, r7q, 1, ci4, beq, ni6, gri, s, cg, 57, f, tn, 5, w, j, qrx, af, rq, o, p, nsx, 0c, wn, m0, l1y, s7, q, 3, v3g, lp, rxb, iyc, e, v, qeu, k, f, r3, k, 9v, x, fe, k, p, v, 1t, y, 8es, c, 2z, oy, lkl, 41, lg, tj, vrm, u, e, f6, jd, m5, 6hm, hz7, 1i, 6w, ntp, 最新整理4693本英文原版电子书+全套经济学人vip资源下载-木木资源博
关注互联网创业
干货|工具|教程|资源

最新整理4693本英文原版电子书+全套经济学人vip资源下载

前言:

在清晨或深夜,我们可以放下焦虑,用阅读清醒疲惫的身躯,同时与灵魂对话。我们希望,阅读的精神可以在这个国度极尽传播;而这里的人们,终能生活在一片书香之中。如有幸读到一本好书,就如同与高雅之士谈心,同良师益友交流,潜移默化之中得到升华。期待你发现阅读之美。博主给大家收集了两份福利:4693本英文原版电子书+2014 - 2018年经济学人合集,以下就是福利集合的介绍

4693本原版英文书福利内容

4693本英文原版电子书(4.38G)精心整理,按字母编排,有完整列表供查找,适合Kindle、平板电脑、手机、电脑等各类终端阅读,只要你有手机,就可以随时享受英文阅读的乐趣

4693本原版英文书福利内容

4693本原版英文书福利内容

部分福利截图

4693本英文原版电子书(4.38G)精心整理

经济学人合集福利

为什么要看《经济学人》?

许多高级口译和阅读的老师极力推荐,对托福写作阅读会有很大帮助,其文笔犀利而不乏幽默,是阅读的很好的材料,其风格简洁、朴素,是其他任何一家英文主流杂志所不能比拟的,只要你有4000到20000词汇,读起来都不会有太多的不适应感,《经济学人》被无数英语大神视为学习英语的绝佳利器(既包含阅读,又包含听力),主要有以下几类文章:

1. The World This Week:主要是对过去一周发生的时事进行梳理,有点类似BBC和CNN的新闻报道,包含时事新闻和财经类新闻。对应音频朗读的语速较快,适合作为听力训练材料。

2. Leaders:即社论,对本周热点事件进行报道和解读,文章长度中等,每篇的单词量在500到1200之间。社论文章往往写得短小精悍,信息量大,个人认为是TE中最有阅读价值的板块之一。

3. Letters:读者来信,经济学人的Letters版块刊登了每周的读者来信,杂志的定位为面向全球高端人群,给经济学人写信的读者包括大学教授,高层政府官员,国际组织负责人,甚至还有国家元首。这些信件用词精确,论证严谨,非常具有可读性。

去年经济学人曾经做过一个China and the Internet 的特别报告,指责我朝的网络审查制度。文章发出不久后就收到了中国驻英大使对此的声明和解释。我们可以从读者来信中学习怎样就一个观点进行论证和反驳,从里面也可以学到很多议论文论证的经典句式。

4. Briefing:该板块主要是对一个特定的热点话题进行深度讨论,一般每期都会有一个话题,比如之前的俄罗斯入侵乌克兰事件,世界杯,谷歌,在线教育,大学改革等。推荐阅读。

5. United States, The Americas, China ,Asia, Middle East and Africa ,Europe ,Britain ,International:这些板块分别是对世界各大洲和三个国家(美国,中国和英国)的本周热点报道和评论。
6. Business :商业板块,主要报道解读本周全球热点商业新闻,信息量大,是很好的商业信息获取渠道。

7. Finance and Economics:财经新闻,主要是对相关财经新闻的报道。值得一提的是经济学人并不纯粹是一本专业的财经杂志,它其实是一本覆盖了政治,科技,文化,艺术,商业,财经等的综合杂志。

即使是财经板块也对读者非常友好,没有太多复杂的专业术语,文章中有时候甚至连IPO(initial public offering)这样的单词都会拿出来解释。所以各位不用担心因为专业知识不够而读不懂文章。

8. Science and Technology:科技板块,大部分文章长度在500到1500词之间。文章难度较高,有时候会出现不少专业术语。据说是考研文章的重点题源。

9. Books and Arts:文化及书籍板块,主要内容是书评和对一些文化现象的讨论。这个板块的文章往往生词较多,用词也偏文学化,想提高词汇量的同学可以重点精读此板块的文章。

10. Obituary :讣告。经济学人中很多讣告写得爱憎分明,人物形象刻画非常生动,比如之前对撒切尔夫人,曼德拉和马尔克斯的讣告写得都非常精彩,推荐阅读。

11. Economic and Financial Indicators:主要是一些商业及财经指数。

福利详细介绍

《The Economist》2014-2017年度完整合集(提供pdf/equb/mobi格式)《The Economist》1998-2015年度精选双语合集,并且附赠全部高清音频材料(这才是重点)

全部资源分年份合集

经济学人合集福利,全部资源分年份合集

全部PDF资源分月份合集

经济学人合集福利,全部PDF资源分月份合集

全部音频资源分月份合集

经济学人合集福利,全部音频资源分月份合集

部分经济学人封面合集

部分经济学人封面合集

不管你英语水平如何,多看多读,经济学人是一本非常不错的杂志,你值得拥有,赶紧加入一起阅读吧!

资源列表:

最新整理4693本英文原版电子书+全套经济学人vip资源免费下载【百度网盘资源

历史上的今天

赞(4)
未经允许不得转载:木木资源博 » 最新整理4693本英文原版电子书+全套经济学人vip资源下载
大学生必备,最全互联网精品资源打包下载

评论 抢沙发

  • 昵称 (必填)
  • 邮箱 (必填)
  • 网址