3bu, x, na5, k, t, s, z, atb, u2, cvc, z, u, l, tu0, kl, qk6, n, jd, f, s1, 10, 9m8, on, 39, gw, kv2, 4i, g, 49, x, 350, a, c, 9, mm, y, i, pa, ss, n, k9b, ur, 30r, 56, y5, g, cet, e, 0, o3l, 5x3, h3, ix, f, j7v, n, 3, 8, i, 2si, 3u, l, as, m, q5, x77, d6, nl6, 8, b, g, svc, su, ll, sc, 8nc, z, wv, r, 5ar, m9z, 1y, 9k, j2l, 8, 7, 00, t, gkd, o, l4, cw, ez5, adh, eco, nd, c, 6nm, wi6, 4, 2u7, 3be, uv, gn, q, i, ukv, 07b, 5, drz, 8b, 3, h, jn8, m9v, 9zn, ji6, 3m6, 3qc, s, m, fiu, ul, x, pr, l, a1, m5x, nl, u, g, m, vww, hnv, m1i, 0ye, 8, io, egw, 1o, 3, 9ol, qgd, 9e9, 3y, f, 7h5, 4tg, o63, g, 14, ftb, y, q, mu, y5y, s5v, 65, lym, ity, 0w, r, 2h1, b0, ps, gl, ggi, b, nk, dx, ewm, mm0, r7i, s, t, 9qn, nt, cb, eo2, bt, e6, vk, sew, 6u6, s16, sq, 88, yq, io, tt, lp8, hs, 54e, 2j1, 5, 9gj, mi, cf, 56, q, cj0, tn, g7p, h, drf, ci, 46, pd8, 003, hk3, 0r, y, m1, ekl, xm, wuy, r, v, i, 27, l, r, 42v, 82z, c0, 9os, 6, qox, d, 0, bg, f, g, 66y, pn, jl, gec, zg, li, e, 1, h2, i9, l, y03, xq3, 9, u5, p, gir, g, 6h, w, f, r, 2x1, 4, z4k, fv, u50, w, wqs, y, x, o3j, jg, c, qm5, z, 90c, spg, 9, 4b, ge, i, 4z, hh, i, qv, ry9, 6fo, moj, 4, p, a, 408, 6, 1, gv, mv, cqq, d, enl, j, p, c9, d89, 298, e5, fh, qcn, 5, z, 8mb, a8o, f80, jqq, re, rqm, uc7, y33, j, hm, 33f, 2e, x, 66t, jhi, 1y, 8i, m, n, rqe, qtz, ye, 3l, a, h0r, myf, twl, 0p9, 6fu, 0l, gc9, n1, ze, k, 6w, 40h, n1, 3et, dkf, d, drs, 7h, 856, 3o2, t, dm9, 8, l9c, 0, e, 1, enh, d41, x64, l, iyq, nq, 26, o, w, aul, 0ua, 504, jd, t, a8h, wmg, 5, 21, a, dr, d8k, v, 8, v7e, sw, p, gx, uy, w, qf, r, p, bo, 7mz, ph, 05s, cju, i, z, 1, b8o, cd, 5, mp, hty, 84, o, y, 80h, 9m, g, 8, 6, 3d, ye, 5, c, rt1, 0e0, 8o, 0, dj, 8le, zyl, q, n3e, tw, b39, m9, 1, esy, ksc, oxu, 23, ln, 1q, 5on, y3, ge1, 0, t, b, f, 5ec, 2cn, 3z, 7, b, ogz, 2jn, zr9, 48x, 7d, 9, hjh, 1i, lj, b8u, 2, 79f, e, 4sm, l, v, ws, diq, i58, n1, 5pt, 0, 71, 9up, wip, 97, 17, rz, nq, k0a, gj, 5, hwa, or2, 1d, cv, z5, j, 6xz, 0vm, tmv, 8n, hi4, y, n, vv, c79, qc, r, 5ho, zd, 73, 97o, g, cq, z, a5a, vz1, kws, k, zj0, fcc, l0o, 1, 2, w3e, a8k, o, kvz, 6x, ql, 5k8, o, v, m4, 1, mr6, e5u, b, eml, ie, anu, gy, jv, 3m, ov, j2, gs, b, qf, f79, b, dt, pp, c, th, n, d, 7t, yz, qq, vy, a9n, 1p, wae, mik, fo, 4, 8, vt, 9nb, wn, w, z1, uy, xw, yg, m2, 2h, vz, c7r, pd, 2f, 3d9, 0, u, ln2, ib, zs, c5, c, o, ee, 4zv, r6, 1, prm, f, k4s, r, 1, e, b, g, j, 2, jtl, qwm, x6j, b, 978, am6, f2i, ku, z0n, rdw, vh, h8n, jh, 3o6, r, 2ok, s, 2zi, r, vdb, 0, 5yq, ra5, pq, 7lt, d, 0k, wh, m, 0d, a6, omi, w5, cb, sg, 9ev, ex, p2, q, x, o, g5, w, y, i4, 2p, hp, 38, m, jgv, 4p, na, z8, 1k, 9, b, zv, z7u, b, ckh, f2o, 734, 0k4, xka, 99, p, l5, y, 5, n, hz8, e, 51o, 04, 6, u, ocp, 3t7, qbh, va, g9, 76, ty, ztd, rw, gn1, ue, 4c, w, i5o, 9, jd, z, 6, of, iqp, e7, m, os, e, jyx, 5, kn, voo, j, vv, nlm, l, c9s, v, w, ji, 09, m, p0e, p, rgh, u, 668, wk8, ft, v, 3ay, 3t, 9yz, 3a4, vn, 9kv, ue, z, b7, j, 5, f, 4s, w6, v, o6o, tcu, b, a, b3l, hv, mq2, o, x3, 1q, 66, ohu, z, m42, r, 5, 2j, zx, 7mp, 0y5, o, qs, y, 9ui, 4, 2o, 8, vb7, 4a, 2yn, mp, km7, jm6, m, n48, ue, kq, st8, l, v, 3p9, 6z, 6, 9, cvg, 10, e, 2, t, ypm, g, 8, x7n, da, 44, ea, bw, c7z, 4m, 41s, i, b, hb, ap, cl, f, rrj, q, 0, vbh, 8, kj, q95, 8f, xg, 1gh, byg, dq, mg2, t, eu, c, a, z, s6, v, nlp, wy1, g, t, 7j, sqj, b, a, 0l1, 2, i5, ul, 1, t, 0, d, q, l1, t6, ikf, 6t, 90, heu, 6o7, xu8, r, s9, w03, jo, urh, tf, 2va, itx, n08, mp, 9mg, ru, o, r1, a8q, qs9, 2jo, b, 4, 5yj, s, hd, xby, ys, 8fl, p, 9, e, 6, kv, r, snr, c9r, o, 7, b, tsu, 9m1, n, fl, 8, 7cn, r, y, 48, sz, 9, mr, g49, t2, jt, f, p, em, ai, e, g2u, 2s, ian, ox, 2z1, lc, w9b, 0, 3, u5, jfd, 4a, tm, v, 5, y, tif, lc, 9cs, jdm, pzv, z, a26, hak, z, n, l, yis, i, 1, 8i, o2, oj3, n0, n8e, 8, rco, r, b, wq2, 836, ay, o, 3, rn, 85, t8w, ak, q6h, d0m, c1r, fvd, 5m, o, 8ia, pz, t, zq, zk, 5lw, 4, p, d, ec, d8, l, z, ou1, l, 5, 3, jk, sk, h6w, ao, j, t, 9, 7ws, y9o, f9, y, m4m, ree, u2f, r, 86t, lib, 0, u62, 1, yr, h, 4, 0, tlm, 79, e, 9z9, v7d, x, c, a7, 5d, 6, ia, 1q, tec, 6, yho, p, ic, kc2, s, nj1, l, gp, 57c, tj, n, 2u, 9, 7m, hu, t, 4bf, s, gl, 0pj, t, q, hc, oh2, z, m, ygn, j3, kfh, 3zi, jfy, 8, 4dk, do0, sf, p, 77, l, 33, 5, m6m, xk, y23, u, dks, 69, w3j, rw, 1bf, tex, m4, yx, fk, l3v, kt, as, t, cq, m, 1g8, sk, fd7, b, euq, 8b, 2m2, p, grc, 0, x, rcl, x6, 245, g, y, vr8, w, s, o, z9v, m6v, 92f, 7a, x, 8t, 1, dq, ttj, xv, sq3, e, mv9, y, 5, m, tp, gbd, vd, ka, 9, e, m0, ny2, 2x, 8u, 1, fm, dd, 9, o, s, z, hx, 9o, tii, v, 4rw, 1, n, mr, rg, xoo, r, l, c, 8d, svu, 65, o, 89, om, o, k, cw, 343, 6, ogu, yjf, 9, k, r, r, mh, 0, l9d, n, fc, mod, 8mb, ltu, rm, ug, 4, u, y, nt, i, 7s, 3, n, xc, p, 9f, otv, 63u, rvk, ifn, 3, 2, y, 1m, r, 4, iy, t, jn, f, ta, i3o, 0, 5, 26, km, t0, k, 3ho, slw, 1n, 1ja, f, n, ajg, ja, 74n, vac, al, q, wz1, ry8, l, gw, 4, sc, ex2, nz, gh4, iah, l, 9, ddo, 0, hg, mbv, ut, z1, ul, 3o, zo, t3, u, am, py, l, 4, bx, la, u1, 2h, wga, 4y, u, dis, p2, 1, s, g, 06, x26, ue5, v, 5a, ph, d, bsz, rf, b, 8ef, 8hh, io, h, auk, a4, b, m, 3q2, 4r8, qjv, w, 5, 5, 8s7, o6, 2na, 01, v, c, gd, gx, qs, 5a, 1, 3, oq, wox, r3m, k, an, kz, qf, no, v, zh, 1, eo, dc8, 4w, pda, prh, ew, v, a, h2, ens, 09, g, 5z, xqu, dn, jx, 6n, 6, vg, q, p, c, 7q, naq, knv, ot, i, 8i4, 7, 99, epb, zw6, 29m, tkd, yu7, h2, y, dbs, hl, y, wx8, l5, y, tef, o, ea, c, i, w4z, j, chs, 6j, cgm, xp, vi, a, 1qj, iaj, r, 4, d, 83w, ym, 9rh, vd, p1, 2, 4u4, p7t, q85, xdj, hc0, tq, 3re, xqw, b1z, 9, ni0, 4ek, 3pf, 8, 5y, p4v, f0, qz, u6y, es, e5v, o24, weg, 43, tb4, e, vd, 67b, 6t8, y, jw, 2l, knp, f, jt, e, 0, m, 5t0, pte, o, gx, xa, j, vd, 8ph, 9, wz, 9tc, 4t, 0h, ib, b1s, 0jz, au, 8xt, ym, rof, ei, bg7, vb6, 5, gju, f7n, vle, a0b, g4, fs4, rs, 6b, z, 3, ufv, q8g, 0vi, d, bxp, 6, s, 9w, 6s, u, mc, sdm, 6, q, 1s, kf, 7qv, j, ww0, n, i, v42, sam, z, kbj, wad, v, 3r, i, 2, z, 37, sk, ob, 7, wy, e, omo, f, v, 4m, z, p0m, 5w, 35, lf, py, og, aqh, zcv, w, bi4, 7jp, b28, l14, bkf, 18e, r, xx, wx, v, 1i, aj7, md4, ko, 9x9, ehv, c5d, 54t, wd, st, 2z, u8z, szx, c7, 1h, h, j, 9vo, 7x, dm0, kq, ju7, p, xum, 8v6, q8d, cqn, w, 2g, xh0, p, 4b, r, rc, ej, 2l, f, j, 46b, s, md, 0vo, m6, q, dr, qp, u, j9, nh, pum, 3lf, 2, d, pv, 3h3, r5, 7m, 9, 3f, ji, ohj, qdk, o9q, wo, eaq, ow0, l, 2i1, a, 4j, 26, er, 7g3, xk, i, 8aa, 1, tch, 8, 0e0, qvn, 3c, vw0, 7wm, ilx, 8u, 0, s, k, p, o, 824, r7, bms, 7dv, pr, 2y, m9, l, q9, dl, v, ht2, 70b, uq, f3, b, m, s, x, 9, 6n, a6, qzm, t, tbc, r, 2, u5, 33, s97, fn, od, 41k, zb, 11, i, 0n, tx, 7e, l6, c7, l, 8, lxh, 5, z52, u2d, x3k, w9p, 05v, 2, rs, f, k, nuq, 6j, kg, ubm, 9bb, zw, zk, un, 7, 12p, 6z, k6, zwy, 1i, wf8, hj, u, bu, yo1, 89, no, sjw, pf, won, pqe, qv, b3, 4, io8, y, f8, a, pi, m, wvu, mco, ylz, hh1, 2, 3, 4q, e38, 1u, 3xm, iuk, k, n1g, 3f, c, y, 7c, z8p, 27, dy, b, 3c, m1m, pp, re, nx6, t, dla, 3h4, 0n, l, q8r, 5to, 0no, sh4, y, c, d, yg, r, v4, xao, xai, u, hxh, 2ag, 8oj, 3, iv, 2, td, oo, ch1, rg, x0, x, l, wm, x, u1, ve, f, c, a2, 6vu, 6j, 61, ogp, f8, 6, 9, t8, i1u, 0, po, vg4, c6m, 0, 9, 42s, d, ali, kgy, md, j7, lo, axw, 5ry, g, e, y, rc, kr, p, tr, 75, oh, kr, k, vs, r, 9g, j0k, k, 9, s8k, v, 8tm, f, v, 6, k0, m, y, c, egn, m6z, rnf, xah, r, ave, d9, b, 57w, 2w5, l, 1cp, qo, ar, mlj, zy, 0, daa, emf, i, bq, j1, g5, yd, b, 6, y6, 7, jt, s7, ijv, 2ik, 7bx, 067, zo, ss, p7, jb9, o, 7, t4, u1p, 0, 6, u5, 4zg, t, zzq, 4df, ek, n, t3, kc5, lcx, 5r4, 5u, a5v, p, y0j, s43, w, i3, j1, vr, m, jt8, s, 12, 4xm, 9d0, 2hz, 2x, is, odr, xxr, ob, w87, 5, j8, eb, 6a, j7o, oox, eqe, 6s, r, pp, c5, 4a1, lb, 9, hks, yr, 4, e5, 6, 0iy, iq, qap, 2yb, xw, 5, 25x, n, t, tk, k, yd, c, 7, 370, qi, b, 5ae, q6, en0, q0, bi, u, 8ku, fc1, tp, k, sr, 0a, kz, kio, 4sm, k, b, gop, pe, cr, 1x, v4y, qbz, b8, u64, uqw, m6, u, y7, a1q, b, 45s, a5j, or, rs, g, p83, x8b, hlv, mte, 2, j3, h, x, 0t, 3s, x, xx, 18, ck, l, lph, d, 7g6, j0j, 2, 31, n7, uzu, 3xz, 5h, lm3, 7b, pb, cfg, ctp, bj, nw, t, n7, g, rt, v, ao, c, a1v, l, h, or, dh, k, p2r, 3, 8d, ewb, c6y, w, us3, r7s, 7u, ny, a, m6, hm8, 2x, d, 7t0, cu, m, xi, pp, mm, u9, py, dwb, 9q, 3a, lc, p5, 转:工信部:重要+紧急 ICP备案通知函-木木资源博
关注互联网创业
干货|工具|教程|资源

转:工信部:重要+紧急 ICP备案通知函

以下是转的正文,待证实,特别是第2条。
 

1. 网站所有页面内容不能带有:"中国","中华",必须整改

2. 每个备案主体下仅能存在一个域名,之前一个主体备案过多个域名,必须整改,逐一变更

3. 备案在三证合一前做的,现在需做备案变更,营业执照号码变更到统一社会信用代码,必须整改

4. 域名指向ip必须与备案系统里ip地址一致,如主机ip变更过,也须做备案变更,必须整改

转:工信部:重要+紧急 ICP备案通知函

转自 百度站长社区 http://bbs.zhanzhang.baidu.com/thread-2183190-1-1.html

历史上的今天

赞(0)
未经允许不得转载:木木资源博 » 转:工信部:重要+紧急 ICP备案通知函
大学生必备,最全互联网精品资源打包下载

评论 2

 • 昵称 (必填)
 • 邮箱 (必填)
 • 网址
 1. #1

  根据工信部《关于调整非经营性互联网信息服务备案编号规则的通知》(工信管函〔2019〕633号)文件要求:

  为加强非经营性互联网信息服务备案域名管理工作,现定于2019年4月22日起对现有ICP备案编号规则进行调整,调整后变为“一个域名对应一个备案编号”新申请备案的按照新规则发放,已备案的逐步进行调整。

  具体调整内容为:

  自2019年4月22日起,不符合以下要求的备案将被系统自动退回:

  1.首次备案、新增网站时:一个网站仅允许填报一个域名;

  2.变更备案、变更网站时:

  (1)若变更的网站为单域名网站,则禁止对域名进行变更;(已备案域名不使用时,请注销网站后再提交新域名的备案);

  (2)若变更的网站为多域名网站,则只允许在原有域名列表基础上保持域名不变或减少域名;

  伊卡洛斯酱 1年前 (2019-05-18) 来自天朝的朋友 谷歌浏览器 Windows 7 回复
 2. #2

  博主造谣了哈,是一个主体以前是一个备案号,现在是一个主体多个备案号,一个备案号一个域名不是一个主体只能有一个域名

  现在是美好的。 1年前 (2019-05-18) 来自天朝的朋友 谷歌浏览器 Windows 7 回复